Mateoo - matematyka na wesoło

Dzięki metodzie Mateoo, dzieci odnajdują matematykę w zabawie, współzawodnictwie - odkrywają matematykę na co dzień.

Mateoo – matematyka na wesoło

Program Mateoo przygotowany dla dzieci, które lubią matematykę i dla dzieci, które polubią matematykę. Każde dziecko może i powinno uczyć się matematyki. Powinno rozwiązywać takie zadania, w których będzie mogło zaspokoić swoją ciekawość i wykorzystać swoje doświadczenia oraz zdobytą wiedzę. Dzięki pełnemu zaangażowaniu, osiągnie wysokie wyniki w nauce i rozwinie własne zdolności. Program Mateoo jest wypełniony różnorodnymi grami i zabawami oraz ciekawymi zadaniami. Pokazuje, że matematyka jest interesująca i zabawna - i że Warto ją poznawać.

Dla kogo: dzieci w wieku 4 - 8 lat
Częstotliwość zajęć: 1 x tyg 45 min

 • Zajęcia Mateoo pomagają rozwijać uzdolnienia do matematyki dzieci w wieku od 4 lat - poziom I, do 8 lat - poziom IV.
  Na zajęciach Mateoo ćwiczymy umiejętności logicznego rozumowania, rachowania, rozwiązywania zadań tekstowych, mierzenia.

POZIOMY NAUCZANIA

Poziom 1 Grupa wiekowa: 4-5 lat

 • prawidłowe zapisywanie liczb w zakresie do 20

 • obliczenia; dodawania i odejmowania w zakresie 20

 • rozpoznawanie figur

 • poznawanie jednostek miary

 • łączenie zbiorów

 • liczenie po 2

 • powtarzalność

 • strategie przy segregowaniu

 • szacowanie i przewidywanie

 • parzystość i nieparzystość

Poziom 2 Grupa wiekowa: 5-6 lat

 • rozpoznawanie liczb od 0 - 100

 • figury w 2 i 3 wymiarach

 • grupowanie, liczenie, porównywanie

 • proste symetrie

 • pomiary

 • prawidłowe zapisywanie liczb do 50

 • obliczenia dodawania i odejmowania w zakresie 50

 • liczenie po dwa i po dziesięć

 • łączenie zbiorów

 • parzystość i nieparzystość

Poziom 3 Grupa wiekowa 6-7 lat

 • rozpoznawanie liczb od 0 - 150

 • figury i deformacje geometryczne

 • symetrie

 • strategie przy segregowaniu

 • połowa i dwukrotność

 • liczby kardynalne i porządkowe

 • szacowanie i przewidywanie, powtarzalność

 • zadania na jednostki długości i wagi

 • zadania na zbiorach

 • zadania związane z pieniędzmi

 • czas, obliczenia zegarowe

 • formuły zawierające liczby

 • liczenie po dwa i po dziesięć

 • obliczenia dodawania i odejmowania

 • obliczenia dodawania i odejmowania

 • mnożenia i dzielenia w zakresie do 100

Poziom 4 Grupa wiekowa: 7-8 lat

 • rozpoznawanie liczb od 0-200

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie do 200

 • rozumienie odwracalności dodawania

 • brakujące liczby w dodawaniu i odejmowaniu

 • zapis pozycyjny

 • połowa i dwukrotność

 • figury płaskie i bryły

 • liczenie po dziesięć

 • ciągi liczbowe

 • zadania tekstowe

 • posługiwanie się logiką i słownictwem matematycznym w coraz szerszym zakresie

 • organizacja danych, listy i tabele

 • obliczenia mnożenia i dzielenia w zakresie do1000