PRZEDSZKOLIADA - zajęcia sportowe z piłkami

Przedszkoliada – zajęcia sportowe dla najmłodszych

Program zajęć „Przedszkole i Piłka” realizowany w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, został stworzony w celu zapoznania dzieci w wieku przedszkolnym z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Zajęcia mają na celu pierwszy kontakt dziecka z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych jak i szerzej, w przygotowaniu dziecka pod względem mentalnym do współpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

Dla kogo: dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Częstotliwość: 1 x tyg 45 min
Liczebność grup: 5 - 12

  • Podczas zajęć programu PRZEDSZKOLIADY dzieci rozwijają swoje zdolności motoryczne, umiejętności współdziałania w grupie, a także nabywają podstawowe umiejętności z takich dyscyplin sportu, jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, czy piłka ręczna.

Nadrzędnym celem programu Przedszkoliady jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to przygotowaniu ogólnorozwojowemu dzieci, co procentuje w codziennym życiu, ale także przy uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Zajęcia, poprzez swoją formę przygotowują dziecko mentalnie do aktywności fizycznej i działania w grupie.
Poprzez kontakt z piłką od wczesnego dzieciństwa maluchy mogą zostać wyjątkowymi sportowcami. Rodzicom dzieci na końcu przygody z Przedszkoliadą, przekazujemy informacje, gdzie warto skierować dziecko, celem kontynuowania przygody ze sportem.

  • Program rekomendowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jako program zapobiegający nadwadze i otyłości wśród dzieci

Do glównych celów programu PREDSZKOLIADY zaliczamy:

  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia

  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej

  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka

  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika

  • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia